top of page

Zmiana adresu Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że od 01.03.2023 r. zmianie ulega adres siedziby Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Nowy adres to:

ul. Turystyczna 6/2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój


Pozostałe dane kontaktowe (numery telefonów, adresy e-mail, numer konta bankowego) pozostają bez zmian.


Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować Panu Tadeuszowi Pilarskiemu - Prezesowi Zarządu Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. za wieloletnie współdziałanie i umożliwienie funkcjonowania naszej organizacji pod adresem Spółki JZWiK. Profesjonalizm, cierpliwość i pasja Pana Prezesa oraz Pracowników JZWiK S.A. zaangażowanych w sprawy Stowarzyszenia sprawiły, że współpraca z Państwem była niezwykle owocna i pozwoliła na rozwój SEOGWŚ.

Comments


Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page