top of page
 > Kontakt
 > Kontakt

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

ul. Turystyczna 6/2, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 

Telefon: +48 501-246-868; +48 570-869-844

NIP: 676-21-54-839

REGON: 357056395

KRS: 0000024891 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie)

Nr konta bankowego: 92 8470 0001 2001 0054 7794 0001

(Bank Spółdzielczy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju)

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Klauzula Informacyjna

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów

Gospodarki Wodno-Ściekowej wpisane do KRS pod numerem 0000024891.

 

Poprzez przesłanie informacji za pomocą zakładki Kontakt, znajdującej się na naszej stronie internetowej, udostępnia nam Pan/Pani swoje dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, a także innych danych, w zależności od treści wiadomości.

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Ponieważ Stowarzyszenie nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w sprawach

dotyczących ochrony danych można się zwracać w dowolnej formie poprzez:

- niniejszy formularz kontaktowy;

- adresy e-mail: biuro_seogws@eksploatator.org oraz biuro_seogws2@eksploatator.org;

- telefonicznie: 501 246 868 oraz 570 869 844;

- na adres korespondencyjny: 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Turystyczna 6/2.

Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na naszej stronie http://www.eksploatator.org/

w zakładce RODO.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page