> Kontakt
 > Kontakt

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

ul. Podhalańska 7, 44-335 Jastrzębie Zdrój

 

Telefon: +48 501-246-868; +48 570-869-844

Faks: +48 32 471 28 53

NIP: 676-21-54-839

REGON: 357056395

KRS: 0000024891 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie)

Nr konta bankowego: 92 8470 0001 2001 0054 7794 0001

(Bank Spółdzielczy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju)

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej