top of page
 > Struktura
 > Struktura

Grupy Terenowe Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej (GTS)

 

 

Pomysł, aby członkowie Stowarzyszenia spotykali się nie tylko przy okazji corocznego Forum Wymiany Doświadczeń, ale również w małych, lokalnych grupach, kiełkował w ciele Stowarzyszenia od dawna. Ponadto, na łamach Forum Eksploatatora zaprezentowano doskonały przykład funkcjonowania w terenie organizacji takich jak nasze Stowarzyszenie

w postaci niemieckich Związków Sąsiedzkich. Wydało się celowym stworzenie swoistego ,,systemu nerwowego” Stowarzyszenia, dotarcie do każdego, nawet najmniejszego obiektu

na terenie kraju, i konsolidacja eksploatatorów w jeden silny organizm. Swego rodzaju wzrost poprzez podział. Tym bardziej, że jako Stowarzyszenie nie wszędzie jesteśmy znani,
a przecież sława to również prestiż. Im liczniejsze i silniejsze będzie nasze Stowarzyszenie, tym więcej będzie miało do powiedzenia.

Na Forum Wymiany Doświadczeń w Lublinie w 2007 roku podjęte zostały  działania mające

na celu wykształcenie lokalnych struktur Stowarzyszenia GTS i GES. Spośród członków Stowarzyszenia wyłoniła się grupa Liderów, czyli osób odpowiedzialnych za rozwój GTS
w danym regionie i nadanie im kształtu, oczywiście na miarę naszych potrzeb i możliwości.

Najbardziej racjonalnym, z punktu widzenia organizacyjnego, wydaje się pomysł stworzenia małych grup, w ramach których eksploatatorzy kilku obiektów położonych w sąsiedztwie będą mogli wymienić doświadczenia i rozwiązać swoje problemy. Dzięki Liderom możliwy jest również kontakt z innymi grupami w kraju.

 

Mamy dziesięć Grup Terenowych Stowarzyszenia:

 

– Dolnośląsko-Opolska Grupa Terenowa,

– Kujawsko-Pomorska Grupa Terenowa,

– Łódzka Grupa Terenowa,

– Małopolska Grupa Terenowa,

– Mazowiecka Grupa Terenowa,

– Podkarpacka Grupa Terenowa,

– Pomorska Grupa Terenowa,
Śląska Grupa Terenowa,
Warmińsko-Mazurska Grupa Terenowa,

Zachodniopomorska Grupa Terenowa.

 

Pod koniec roku 2007 dzięki staraniom  Liderki  Dolnośląsko-Opolskiej Grupy Terenowej, Jolanty  Moszczyńskiej, powołano siedmiu Liderów Grup Eksploatacyjnych Stowarzyszenia, czworo z nich  nadal czynnie działa, organizując spotkania. Mamy nadzieję, że i w innych GTS uda się stworzyć grupy prężnie działających liderów GES.

Liderzy  Grup Terenowych i Eksploatacyjnych Stowarzyszenia organizują merytoryczne spotkania, podczas których poruszane są tematy z dziedziny eksploatacji oczyszczalni ścieków. Spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem, biorą w nich udział eksploatatorzy
z małych, średnich i dużych oczyszczalni. Między uczestnikami prowadzona jest wymiana doświadczeń ze swoich obiektów, a każde zwiedzanie oczyszczalni ścieków stanowi powód do porównań ze swoim obiektem oraz konstruktywnej krytyki lub inspiracji.

Dzięki spotkaniom regionalnym Stowarzyszenie zyskuje coraz więcej sympatyków. Spotkania są bezpłatne, ciekawe i merytoryczne. Grupy Terenowe i Eksploatacyjne Stowarzyszenia zajmują się kształceniem ustawicznym poprzez wymianę doświadczeń eksploatacyjnych, omawianiem tematów zaproponowanych uprzednio przez członków GES i wspomaganych przez trenerów Stowarzyszenia.

 

Cele spotkań to:

 

– niższe koszty eksploatacji i kształcenia,

– zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy,

– bliższe poznanie się uczestników – swoiste ,,pogotowie technologiczne’’ poza GES,

– wspieranie „kolegi po fachu” radą i czynem w miejscu pracy i w rzeczywistym problemie,

– praktyczne odpowiedzi na konkretne, zadane przez uczestników GES pytania,

– poszerzenie stanu wiedzy – nowości branżowe,

– poznawanie innych oczyszczalni – możliwość krytycznej oceny własnego obiektu,

– dążenie do możliwie najlepszego funkcjonowania własnej oczyszczalni.

 

Mamy jeszcze wiele rejonów, które potrzebują Liderów. Na pewno w tych rejonach istnieje zapotrzebowanie na spotkania. Potrzebne są jednak osoby, które zajmą się ich koordynacją. „Liderowanie” takimi grupami to bardzo wdzięczne zadanie: każde spotkanie i coraz większa liczba uczestników są źródłem ogromnej satysfakcji.

Dzisiaj możemy napisać, że pomysł rozwoju GTS i GES w Polsce jest jak najbardziej trafny. Oczywiście czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy.


Zachęcamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia. Umieszczane są tam wszystkie zaproszenia oraz relacje ze spotkań Grup Terenowych i Grup Eksploatacyjnych Stowarzyszenia.

Wszelkie pytania oraz propozycje związane z Grupami Terenowymi Stowarzyszenia proszę kierować na email: a_golab@eksploatator.org

Zapraszamy do korzystania ze spotkań oraz do współpracy.

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page