top of page
 > Porady prawne
 > Porady prawne 

W dniu 30.03.2015 r. Stowarzyszenie podpisało umowę

z Radcą Prawnym Anną Mączką-Lesisz na wykonywanie

doraźnej obsługi prawnej oraz świadczenie pomocy prawnej

w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia przed sądami

i organami administracyjnymi. Z usługi prawnej będą mogli

korzystać Członkowie Stowarzyszenia. W tym celu należy

zgłaszać swoje zapytania do Biura Stowarzyszenia

(w celu weryfikacji członkostwa).

 

Zlecenie spraw będzie się odbywać telefonicznie lub e-mailowo. Jeżeli zakres pytania i jego stopień skomplikowania spowoduje znaczne zwiększenie nakładu pracy Kancelarii lub będzie się wiązał z wystawieniem opinii prawnej (co będzie każdorazowo konsultowane z członkiem zarządu) to osoba lub podmiot,  które zadały pytanie będą informowane o konieczności dopłaty.

 

Poniżej przedstawiamy treści zapytań skierowanych przez członków Stowarzyszenia
do naszego Radcy Prawnego. Każdy Członek Stowarzyszenia może uzyskać bezpłatny dostęp
do odpowiedzi czy interpretacji prawnej w interesującym temacie. W tym celu prosimy
o kontakt z Biurem Stowarzyszenia.

 

ZAPYTANIE NR 1 - Warunki szkodliwe pracy w oczyszczalniach ścieków.

ZAPYTANIE NR 2 - Obowiązek stosowania norm opublikowanych w języku obcym.

ZAPYTANIE NR 3 - Możliwość przyjęcia ścieków przemysłowych do oczyszczalni obsługującej jedynie dostawców ścieków bytowych.

ZAPYTANIE NR 4 - Wprowadzanie do obrotu środków polepszających właściwości gleby.

ZAPYTANIE NR 5 - Opłaty za odprowadzanie ścieków w świetle nowej Ustawy Prawo Wodne.

ZAPYTANIE NR 6 - Zbieranie transportem własnym odpadów z kilku obiektów oczyszczalni ścieków.

 

Poniżej publikujemy list otwarty Radcy Prawnego.

 

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję, że w związku z nawiązaniem współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem a prowadzoną przeze mnie Kancelarią, obecnie członkowie Stowarzyszenia mają możliwość skorzystania z preferencyjnej obsługi prawnej. Zapraszam do kontaktu
w przypadku problemów występujących 
w prowadzonej przez Państwa działalności. Kancelaria specjalizuje się w szeroko pojętym prawie ochrony środowiska, z naciskiem
na kwestie związane z gospodarką odpadami i prawem wodnym, co pozwala mi zaoferować Państwu kompleksową pomoc w zakresie problemów prawnych występujących w działalności obiektów gospodarki wodno-ściekowej. 

Poprzez Stowarzyszenie mogą Państwo uzyskać wszechstronną pomoc prawną - opiniowanie poszczególnych zagadnień i problemów, znajdowanie optymalnych rozwiązań formalno-prawnych, pomoc w kontaktach z organami administracji publicznej, jak również prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Oferując Państwu swoją wiedzę i doświadczenie liczę na owocną współpracę w ramach Stowarzyszenia.

 

Z poważaniem

r.pr. Anna Mączka-Lesisz

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page