top of page
 > Wyjazdy Techniczne
 > Wyjazdy Techniczne

Wyjazdy techniczne dla członków Stowarzyszenia organizowane są od 2007 roku. Są one okazją zapoznania się z rozwiązaniami technologiczno-eksploatacyjnymi oraz organizacyjnymi z zakresu gospodarki ściekowej stosowanymi w innych krajach.

 

Pierwszy wyjazd techniczny, który odbył się w marcu 2007 r. na obiektach gospodarki ściekowej Bawarii, zorganizowało Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej wspólnie z Bawarskim Ministerstwem Środowiska, Zdrowia Publicznego
i Ochrony Konsumenta. Patronem honorowym szkolenia była Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Celem szkolenia w Bawarii było skorzystanie z 30-letnich doświadczeń niemieckich
w zakresie działalności Związków Sąsiedzkich znajdujących się w strukturach DWA, których zadaniem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz bieżąca pomoc eksploatatorom, szczególnie tych najmniejszych obiektów gospodarki ściekowej. Relacja w załączeniu.

W maju 2008 r. grupa eksploatatorów uczestniczyła w Monachium w IFAT - największych
w Europie targach branży związanej z ochroną środowiska. Była to doskonała możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami i produktami z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Wyjazd odbył się dzięki wsparciu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
oraz Urzędu Gospodarki Wodnej w Hof.

W marcu 2011 r.  grupa polskich eksploatatorów zwiedziła obiekty w Irlandii
(m.in. oczyszczalnie ścieków w Portlaoise oraz w Wexford). Wyjazd techniczny został zorganizowany przez Stowarzyszenie przy współorganizacji Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie. Uczestnicy zapoznali się również z tamtejszym systemem szkolenia operatorów oczyszczalni ścieków w Irlandii. Pełna relacja z wyjazdu - w załączeniu.

Wyjazd techniczny do Grecji, który odbył się w październiku 2013 r. miał na celu poznanie miejsc będących kolebką gospodarki wodno-ściekowej, a także zapoznanie się z aktualnymi sposobami realizacji procesów oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych w Grecji. Uczestnicy mogli podziwiać zarówno pozostałości po antycznym systemie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków jak i jedną z największych oczyszczalni ścieków w Europie, obsługującej aglomerację ateńską. Ponadto była możliwość zobaczenia Kanału Korynckiego, łączącego wody Morza Egejskiego i Morza Jońskiego oraz Nafplio - pierwszej stolicy nowożytnego państwa greckiego, gdzie dzięki uprzejmości przedstawicieli E.D.E.Y.A. (Związku Komunalnych Przedsiębiorstw Wodno-Kanalizacyjnych), zwiedziliśmy oczyszczalnię obsługującą miejscowości turystyczne. Zapraszamy do zapoznania się z szerszą relacją.

We wrześniu 2015 r. eksploatatorzy uczestniczyli wyjeździe technicznym do Finlandii.
Główny cel jaki przyświecał organizatorom to możliwość zapoznania się z rozwiązaniami
w zakresie eksploatacji, prowadzenia procesów technologicznych oraz organizacji przedsiębiorstwa zastosowanymi w Finlandii. Ponadto na spotkaniu w siedzibie Związku Miast Bałtyckich zaprezentowana została działalność organizacji ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego projektu IWAMA mającego za zadanie interaktywne zarządzanie zasobami wodnymi.
Podczas wyjazdu zwiedziliśmy dwie duże oczyszczalnie ścieków: „Kakola” w Turku oraz "Viikinmäki" w Helsinkach (największa oczyszczalnia w krajach nordyckich). Obie zostały wykute w skale i mieszczą się w całości pod ziemią, co pozwala na ich lokalizację w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej. Relacja - w załączeniu.

W listopadzie 2017 r. przedstawiciele Stowarzyszenia gościli w Hiszpanii.
Podczas pobytu mieliśmy okazję zapoznać się ze sposobem oczyszczania i odprowadzania ścieków w głównej barcelońskiej oczyszczalni "Besos" oraz w oczyszczalni
dla miasta Manresa. Odwiedziliśmy także muzeum historii wodociągów barcelońskich znajdujące się w sąsiedniej miejscowości Cornellá de Llobregat. Podsumowanie całego wyjazdu można przeczytać tutaj.

W październiku 2019 r. uczestnicy wyjazdu gościli na Bałkanach. W trakcie pobytu zwiedzono dwie oczyszczalnie w Czarnogórze - w Budvie oraz dla miast Tivat i Kotor oraz oczyszczalnię w Szkodrze (Albania). Relację z wyjazdu można przeczytać tutaj.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page