top of page
 > "Forum Eksploatatora"
 > "Forum Eksploatatora"

Strona internetowa "Forum Eksploatatora": https://forum-eksploatatora.org

 

Czasopismo, którego właścicielem i wydawcą jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, powstało w 2000 roku. Jego tematyka związana jest ściśle z eksploatacją urządzeń i technologią oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. Nasz periodyk jest aktualnie kwartalnikiem.

Poprzez „Forum Eksploatatora” Stowarzyszenie chce dotrzeć do jak największej grupy ludzi
i przekazać im zdobyte już doświadczenia kolegów z całej Polski i nie tylko. Artykuły dotyczą zarówno występujących na poszczególnych obiektach problemów eksploatacyjnych
i inwestycyjnych wraz ze wskazaniem zastosowanych rozwiązań, jak i prawnych aspektów prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Czasopismo stanowi także źródło wiedzy na temat działalności Stowarzyszenia. Ponadto
na łamach „Forum Eksploatatora” zamieszczane są również ogłoszenia o zbliżających się wydarzeniach branżowych. Wygospodarowane jest również miejsce na reklamę, gdzie producenci urządzeń czy dostawcy technologii mogą podzielić się informacjami na temat swoich nowych produktów.

Mogą Państwo również składać propozycję tematów, które należałoby poruszyć na łamach naszego pisma. Wszystkie sugestie i propozycje zostaną przedstawione Redakcji
i Radzie Programowej „Forum Eksploatatora”.

 

Do końca 2023 roku ukazało się 125 numerów tego czasopisma.

Kontakt z Redakcją czasopisma:

redakcja_fe@eksploatator.org

Sprawy dotyczące prenumeraty czasopisma prosimy kierować pod adresem e-mail:

prenumerata_fe@eksploatator.org

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page