top of page
 > Historia
 > Historia 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej zastało powołane do życia w 1998 roku w Krakowie po to, by móc czynnie służyć ochronie środowiska wodnego w Polsce oraz by stanowić niezbędne narzędzie, pomocne każdemu, kto eksploatuje obiekty gospodarki wodno-ściekowej.

 

Stowarzyszenie zostało powołane do życia przez grono ludzi związanych z oczyszczalniami ścieków, jako wynik pewnej refleksji „…mamy podobne problemy, z którymi borykamy się sami. Potrzebujemy wzajemnych kontaktów, wymiany doświadczeń…”.

 

Na początku była to mała grupka eksploatatorów oczyszczalni ścieków, która pomagała sobie wzajemnie. Współpraca układała się bardzo dobrze. Stąd zrodziła się myśl, by stworzyć ogólnopolską organizację, której członkowie będą mieć na celu wzajemną pomoc i podnoszenie swoich kwalifikacji.

 

 

Fot. Pomysłodawca Stowarzyszenia - prof. Jan A. Oleszkiewicz (po prawej) wraz z prof. J. Barnardem [fot. z arch. H. Darul]

 

I tak 15 grudnia 1998 r. piętnastu członków założycieli zarejestrowało w Krakowie nasze Stowarzyszenie. Należy zaznaczyć, że głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia był profesor Jan A. Oleszkiewicz z Uniwersytetu Manitoba w Kanadzie.

Fot. Członkowie założyciele Stowarzyszenia - Kraków 1998 [fot. z arch. H. Darul]

 

Działalność SEOGWŚ datuje się od lutego 1999 roku, czyli od dnia powołania pierwszego Zarządu. Biuro Stowarzyszenia znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju, przy Jastrzębskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji S.A., który od początku wspiera naszą działalność.

 

Pierwszy zarząd Stowarzyszenia, miał bardzo trudne zadanie do wykonania. Od jego pracy zależało bardzo wiele. Pojawiła się nowa organizacja, skupiająca w swoich szeregach kilkunastu członków – eksploatatorów, a z czasem poprzez upór i wysiłek naszych członków rozrosło się do poważnego branżowego Stowarzyszenia w kraju.

 

Chcielibyśmy w tym miejscu przypomnieć skład wszystkich dotychczasowych Zarządów SEOGWŚ.

 

 

I Zarząd SEOGWŚ 1999 – 2001

 

Helena Darul - Prezes (Jastrzębie-Zdrój)

Zbigniew Jędrzejewski - Członek Zarządu (Kraków)

Zbigniew Wojciul - Członek Zarządu (Piła)

 

II Zarząd SEOGWŚ 2001 – 2003

 

Helena Darul - Prezes (Jastrzębie-Zdrój)

Małgorzata Derela - Członek Zarządu (Knurów)

Maciej Bieniowski - Członek Zarządu (Warszawa)

Andrzej Soczek - Członek Zarządu (Kraków)

Jarosław Sudoł - Członek Zarządu (Warszawa)

 

III Zarząd SEOGWŚ 2003 – 2005

 

Tomasz Wachowiak - Prezes (Września)

Maciej Kita - Członek Zarządu (Zabrze)

Zbigniew Mazur - Członek Zarządu (Jarosław)

Roman Michnia - Członek Zarządu (Nowa Sarzyna)

Jarosław Sudoł - Członek Zarządu (Warszawa)

 

IV Zarząd SEOGWŚ 2005 – 2007

 

Helena Darul - Prezes (Jastrzębie-Zdrój)

Andrzej Czapla - Wiceprezes (Łódź)

Tomasz Wachowiak - Wiceprezes (Września)

Maciej Bieniowski - Członek Zarządu (Warszawa)

Jarosław Sudoł - Członek Zarządu (Warszawa)

 

V Zarząd SEOGWŚ 2007 – 2009

 

Helena Darul - Prezes (Jastrzębie-Zdrój)

Szymon Wyrwik - Wiceprezes (Chrzanów)

Andrzej Czapla - Wiceprezes (Łódź)

Agata Kusy - Członek Zarządu (Nowa Sarzyna)

Agnieszka Kloc - Członek Zarządu (Pszczyna)

 

VI Zarząd SEOGWŚ 2009 – 2011

 

Szymon Wyrwik - Prezes (Chrzanów)

Agata Kusy - Wiceprezes (Nowa Sarzyna)

Jolanta Moszczyńska - Członek Zarządu (Lubin)

 

VII Zarząd SEOGWŚ 2011 – 2013

 

Szymon Wyrwik - Prezes (Chrzanów)

Agata Kusy - Wiceprezes (Nowa Sarzyna)

Jolanta Moszczyńska - Członek Zarządu (Lubin)

 

VIII Zarząd SEOGWŚ 2013 – 2015

 

Agata Kusy - Prezes (Nowa Sarzyna)

Andrzej Gołąb - Wiceprezes (Oleśnica)

Michalina Sobik - Członek Zarządu (Wodzisław Śląski)

Krzysztof Kowalski - Członek Zarządu (Łódź)

IX Zarząd SEOGWŚ 2015 – 2017

 

Agata Kusy - Prezes (Nowa Sarzyna)

Andrzej Gołąb - Wiceprezes (Oleśnica)

Michalina Sobik - Członek Zarządu (Wodzisław Śląski)

Krzysztof Kowalski - Członek Zarządu (Łódź)

X Zarząd SEOGWŚ 2017 – 2021

 

Agata Kusy - Prezes (Nowa Sarzyna)

Andrzej Gołąb - Wiceprezes (Oleśnica)

Michalina Sobik - Członek Zarządu (Wodzisław Śląski)

Krzysztof Kowalski - Członek Zarządu (Łódź)

XI Zarząd SEOGWŚ 2021 – 2024

 

Andrzej Gołąb - Prezes (Oleśnica)

Małgorzata Komuda-Ołowska - Wiceprezes (Mińsk Mazowiecki)

Krzysztof Kowalski - Wiceprezes (Łódź)

Michalina Sobik - Członek Zarządu (Wodzisław Śląski)

Katarzyna Hrynkiewicz - Członek Zarządu (Gdynia)

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page