top of page
 > Władze
 > Władze 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna,

– Sąd Koleżeński.

 

W kadencji na lata 2021-2024 skład Władz Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

 

ZARZĄD

 

Andrzej Gołąb - Prezes SEOGWŚ (Oleśnica)     e-mail

Małgorzata Komuda-Ołowska - Wiceprezes SEOGWŚ (Mińsk Mazowiecki)     e-mail

Krzysztof Kowalski - Wiceprezes SEOGWŚ (Łódź)     e-mail

Katarzyna Hrynkiewicz - Członek Zarządu SEOGWŚ (Gdynia)     e-mail

Michalina Sobik - Członek Zarządu SEOGWŚ (Wodzisław Śląski)     e-mail

KOMISJA REWIZYJNA

 

Katarzyna Machowska-Bujak - Przewodnicząca (Wodzisław Śląski)

 

Jarosław Sudoł - Z-ca Przewodniczącej (Warszawa)

 

Bartosz Łuszczek - Sekretarz (Kraków)

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Mirosława Dominowska - Przewodnicząca (Szczecin)

 

Cezary Jędrzejewski - Z-ca Przewodniczącej (Gdynia)

 

Katarzyna Bulanda - Członek Sądu (Limanowa)

 

Piotr Bolek - Członek Sądu (Skawina)

 

Adam Nachowiak - Członek Sądu (Słupca)

Kamil Olszewski - Członek Sądu (Opole)

Marta Słaboń - Członek Sądu (Olkusz)

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page