> Władze
 > Władze 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

– Walne Zebranie Członków,

– Zarząd,

– Komisja Rewizyjna,

– Sąd Koleżeński.

 

W kadencji na lata 2017-2020 skład Władz Stowarzyszenia przedstawia się następująco:

 

ZARZĄD

 

Agata Kusy - Prezes SEOGWŚ (Nowa Sarzyna)     e-mail

 

Andrzej Gołąb - Wiceprezes SEOGWŚ (Oleśnica)     e-mail

 

Michalina Sobik - Członek Zarządu SEOGWŚ (Wodzisław Śląski)     e-mail

 

Krzysztof Kowalski - Członek Zarządu SEOGWŚ (Łódź)     e-mail

KOMISJA REWIZYJNA

 

Grzegorz Pilarski - Przewodniczący (Żory)

 

Bartosz Łuszczek - Z-ca Przewodniczącego (Kraków)

 

Jarosław Sudoł - Sekretarz (Warszawa)

 

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Mirosława Dominowska - Przewodniczący (Szczecin)

 

Katarzyna Machowska-Bujak - Z-ca Przewodniczącego (Wodzisław Śląski)

 

Dorota Borkowska - Członek Sądu (Strzegom)

 

Cezary Jędrzejewski - Członek Sądu (Gdynia)

 

Tomasz Szewczyk - Członek Sądu (Kraków)

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej