26/05/2020

Zachęcamy do lektury stanowiska Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu na zapytanie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", a dot. wątpliwości na tle stosowania niektórych zapisów ustawy O odpadach, w szczególności prowadzenia ewidencji odpadów dla komuna...

20/04/2020

Koleżanki i Koledzy,

w związku ze stanem epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 jesteśmy zmuszeni przełożyć XIX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków "Eksploatatorzy dla Eks...

10/03/2020

W ZAŁĄCZENIU przekazujemy informację o koronawirusie SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej, opracowaną przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie (wg stanu wiedzy na 05.03.2020 r.).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, na XIX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków „Eksploatatorzy
dla Eksploatatorów”
. W tym roku konferencja odbywa się w dniach 13-15.05.2020 r. w Toruniu w Hotelu COPERNIC...

W dniu 20.01.2020 odbyło się kolejne, VII spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej, organizowane wspólnie z Forum Wodociągów Zachodniopomorskich. Tematem spotkania po raz kolejny była gospodarka osadowa i zasady funkcjonowania Bazy Danych o Produktach
i Opakowania...

Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia w roku 2019.

SPRAWOZDANIE

05/11/2019

W dniach 17-21.10.2019 r. odbył się cykliczny wyjazd techniczny członków Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Tym razem jako cel obrano obiekty gospodarki ściekowej w Czarnogórze i Albanii.

Zachęcam do zapoznania się z RELACJĄ.

W dniach 15-17 maja br. eksploatatorzy z całej Polski spotkali się w Szczyrku, aby wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu technologii, eksploatacji, organizacji oraz wymagań formalno-prawnych związanych z oczyszczaniem ścieków. Tegoroczna konferencja była rekord...

W dniu 16 listopada 2018 r. w miejscowości Borne Sulinowo odbyło się V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia.

Głównym tematem spotkania była dyskusja o możliwościach zwiększenia efektywności napowietrzania poprzez płukanie instalacji kwasem....

29/08/2018

Oficjalne uroczystości odbyły się 29 czerwca 2018 roku. Przez ćwierćwiecze działalności wiele się zmieniło o czym przypominano w trakcie uroczystości z okazji jubileuszu.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili znakomici goście: posłowie, radni, samorządowcy, przedstawi...

Please reload

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej