Zachodniopomorska Grupa Terenowa Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej oraz Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe zapraszają
na wymianę doświadczeń w ramach bezpłatnych warsztatów pn.: „Zmiany w gospodarce odpadowej po 1 styczn...

05/11/2019

W dniach 17-21.10.2019 r. odbył się cykliczny wyjazd techniczny członków Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Tym razem jako cel obrano obiekty gospodarki ściekowej w Czarnogórze i Albanii.

Zachęcam do zapoznania się z RELACJĄ.

W dniach 15-17 maja br. eksploatatorzy z całej Polski spotkali się w Szczyrku, aby wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu technologii, eksploatacji, organizacji oraz wymagań formalno-prawnych związanych z oczyszczaniem ścieków. Tegoroczna konferencja była rekord...

W dniu 16 listopada 2018 r. w miejscowości Borne Sulinowo odbyło się V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia.

Głównym tematem spotkania była dyskusja o możliwościach zwiększenia efektywności napowietrzania poprzez płukanie instalacji kwasem....

29/08/2018

Oficjalne uroczystości odbyły się 29 czerwca 2018 roku. Przez ćwierćwiecze działalności wiele się zmieniło o czym przypominano w trakcie uroczystości z okazji jubileuszu.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili znakomici goście: posłowie, radni, samorządowcy, przedstawi...

W dniach 9-11.05.2018 r. odbyło się XVII Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”. Goście, Członkowie i Sympatycy Stowarzyszenia odwiedzili Opalenicę w woj. wielkopolskim.

Patronat honorowy nad konfere...

05/01/2018

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się IV edycja konferencji "Woda. Ścieki. Osady" organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie". Głównym tematem tym razem było zagospodarowanie osadów ściekowych. Organizator zaprosił do współpracy
w charakterz...

W dniu 21 listopada br. eksploatatorzy z Mazowsza spotkali się już po raz piaty w ramach działań Mazowieckiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, tym razem  miejscem spotkania była Oczyszczalnia Ścieków w Otwocku. Operator...

W listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej po raz kolejny zorganizowało wyjazd techniczny przeznaczony dla swoich członków. Znamy doskonale polskie uwarunkowania gospodarki wodno-ściekowej, jednak warto poszerzać horyzonty i...

W dniu 28 września 2017 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski, eksploatowanej przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” odbyło się IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Spotkanie rozpoczę...

Please reload

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej