top of page
 > O nas
 > O nas 

Przez wiele lat wielu spośród eksploatatorów dochodziło do podobnego wniosku, iż istnieje potrzeba stworzenia możliwości wymiany doświadczeń eksploatacyjnych pomiędzy ludźmi z całej Polski,
którzy na co dzień borykają się z podobnymi problemami. I tak zrodziła się myśl założenia Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Organizacja ta powstała w 1998 roku
i od początku działalności skupia coraz większą ilość członków.

 

Ideą Stowarzyszenia oraz najważniejszym celem statutowym jest:

 

– pomoc członkom Stowarzyszenia w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,

– pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów i związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków,

– ułatwienie wzajemnych kontaktów i wymiany informacji,

– inspirowanie aktywnych postaw wśród eksploatatorów,

– wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska,

– propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego gospodarki wodno-ściekowej,

– kształtowanie profesjonalnego wizerunku eksploatatorów oczyszczalni ścieków.

 

Stowarzyszenie jest twórcą i właścicielem czasopisma „Forum Eksploatatora”, wydawanego
od 2000 roku, które redagowane było wyłącznie przez praktyków – eksploatatorów. W latach 2004-2021 na zlecenie Stowarzyszenia redakcję i wydawanie czasopisma prowadziło Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Aktualnie periodyk jest kwartalnikiem wydawanym przez Stowarzyszenie.

„Forum Eksploatatora” skierowane jest do eksploatatorów obiektów gospodarki wodno-ściekowej, biur projektów, urzędów administracji publicznej, wyższych uczelni i studentów. Stowarzyszenie poprzez swoje czasopismo zostało zauważone przez podobne organizacje w Czechach, Słowacji, Austrii i w Niemczech.

 

Od lat ściśle współpracujemy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz innymi organizacjami
i formacjami polskimi jak i zagranicznymi, jak np. dużą niemiecką organizacją DWA, szerząc idee dialogu między praktyką, a nauką. Współpracujemy również ze środowiskiem naukowym i jesteśmy otwarci
na wszelkie ciekawe projekty.

 

Jedną z najważniejszych idei Stowarzyszenia była i jest wymiana informacji i doświadczenia pomiędzy eksploatatorami oraz ułatwianie wzajemnych kontaktów na płaszczyźnie zawodowej. W tym celu powstał pomysł organizacji jedynego w swoim rodzaju interaktywnego Forum Wymiany Doświadczeń,
czyli konferencji Stowarzyszenia prowadzonej wyłącznie przez Eksploatatorów dla Eksploatatorów. Konferencja jest organizowana od 2001 roku, zawsze wiosną i za każdym razem w innym miejscu w kraju. Wzajemna wymiana doświadczeń oraz pomoc w rozwiązywaniu wyzwań eksploatacyjnych jest priorytetem tego wyjątkowego spotkania, którego nie można porównać z żadną inną konferencją.

 

Od 2006 roku funkcjonują na terenie kraju Grupy Terenowe Stowarzyszenia (GTS), których działalność jest wspierana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”. Grupy Terenowe Stowarzyszenia (GTS) są terenowymi (wojewódzkimi) strukturami Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. GTS prowadzą działalność terenową wyłącznie z ramienia Stowarzyszenia, pod kierownictwem Lidera danej Grupy Terenowej, będącego członkiem Stowarzyszenia. Głównym celem organizowanych warsztatów danej Grupy Terenowej Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń pomiędzy eksploatatorami oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w danym województwie, nawiązywanie kontaktów sąsiedzkich pomiędzy eksploatatorami obiektów gospodarki wodno-ściekowej, a także wzajemna pomoc
przy rozwiązywaniu problemów natury technicznej i technologicznej. Bardzo ważną rolą działalności GTS jest dotarcie do przedstawicieli małych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że często gminy eksploatujące oczyszczalnie ścieków nie stać jest na drogie specjalistyczne szkolenia pracowników danej oczyszczalni. Właśnie te małe obiekty, które często są eksploatowane przez jedną osobę będącą jednocześnie technologiem, elektrykiem, operatorem, laborantem i kierownikiem, bywa, że są pozostawione samym sobie. Warsztaty GTS oferując swoją bezinteresowną pomoc, docierają do „najbardziej potrzebujących”, zachęcając do udziału w spotkaniach GTS pełnią zasadniczą rolę, polegającą na samopomocy poprzez wymianę doświadczeń pomiędzy eksploatatorami oraz wspólnym rozwiązywaniem problemów, często bardzo trudnych, które występują podczas codziennej eksploatacji naszych obiektów tych dużych, ale także, a może przede wszystkim tych małych.

 

Członkowie Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej są eksploatatorami
z terenu całej Polski. Zainteresowanie naszym Stowarzyszeniem zauważamy nawet poza środowiskiem operatorskim wśród projektantów, naukowców i studentów. Wielu z nich zastało już naszymi członkami,
z czego się bardzo cieszymy.

 

W ostatnich latach oprócz działalności Grup Terenowych Stowarzyszenia realizowana jest idea tworzenia standardów. Na zlecenie Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Bydgoszczy od 2010 do 2013 roku eksperci Grupy Standaryzacyjnej Stowarzyszenia pracowali nad standardem nt. „Modelowe rozwiązania
w gospodarce osadowej”
, które stał się ważnym głosem w naszym środowisku i nie tylko.

 

Cieszymy się więc tym, że to co Nam przyświecało na początku powstania Stowarzyszenia jest realizowane
w swoim czasie, bo :

 

 

„…Nic na tym świecie nie jest tak piękne, jak idea, której czas nadszedł…”   Wiktor Hugo

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page