top of page
 > Członkowie
 > Członkowie

Wszyscy zainteresowani związani z branżą wodno-ściekową mają możliwość zapisania się

do Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
jako Członkowie Zwyczajni bądź Członkowie Wspierający.
W załączeniu przedstawiamy Państwu statut Stowarzyszenia:

 

 

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do opłacenia rocznej składki członkowskiej
w wysokości 100 zł - do dnia 31 marca danego roku na konto Stowarzyszenia:

 

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
ul. Turystyczna 6/2, 44-335 Jastrzębie Zdrój
NIP 676-21-54-839

 

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
Nr konta: 92 8470 0001 2001 0054 7794 0001

 

 

W ramach składki Członkowskiej otrzymują Państwo m.in.:

 

– roczną prenumeratę czasopisma "Forum Eksploatatora",

– prawo głosu w sprawach Stowarzyszenia,

– dostęp do Forum Dyskusyjnego Wodociągów Polskich,

– zniżki na coroczne Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń "Eksploatatorzy dla Eksploatatorów".

 

Aby stać się Członkiem Stowarzyszenia wystarczy:

 

– pobrać deklarację członkowską dla Członka Zwyczajnego lub deklarację członkowską dla Członka Wspierającego,

– wypełnić deklarację i przesłać faksem bądź pocztą elektroniczną do Biura Stowarzyszenia,

– przesłać oryginał deklaracji na adres Biura Stowarzyszenia.

 

Po otrzymaniu deklaracji członkowskiej i podjęciu przez Zarząd stosownej uchwały stają się Państwo pełnoprawnym Członkiem Stowarzyszenia, o czym zostaną poinformowani na piśmie. Składki członkowskie prosimy uiszczać dopiero po otrzymaniu takowej informacji.

 

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w nasze szeregi.

Środowisko nas potrzebuje!

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page