top of page
 > Standaryzacja
 > Standaryzacja

Realizując cele statutowe naszej organizacji w lipcu 2007 roku ówczesny Zarząd Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej powołał Grupę Standaryzacyjną Stowarzyszenia.

Celem grupy standaryzacyjnej jest opracowanie standardów potrzebnych w naszym środowisku zawodowym, które pozwolą wykonywać nasze obowiązki w jak najlepszym standardzie i przy optymalnych nakładach inwestycyjnych oraz kosztach eksploatacyjnych. Szybki rozwój techniki,
rynek bogaty w dużą ilość ofert dot. różnych urządzeń i technologii często powodują chaos
i trudności
w podejmowaniu trafnych decyzji. Dlatego korzystając z własnych doświadczeń Stowarzyszenie podjęło się trudnego procesu jakim jest stworzenie standardów, które ułatwią nam
w życiu codziennym proces podejmowania decyzji i realizacji ciekawych pomysłów. Stowarzyszenie pragnie realizować własne projekty, jak również ściśle współpracować przy tworzeniu standardów z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, która jest naszym naturalnym partnerem.

 

Zarząd Stowarzyszenia ma zaszczyt poinformować,

iż w 2013 roku opublikowano standard

"Modelowe rozwiązania w gospodarce osadowej"

opracowany przez zespół standaryzacyjny w składzie:

 

– Andrzej Wójtowicz,

– Cezary Jędrzejewski,

– Maciej Bieniowski,

– Helena Darul.

 

W tym miejscu pragniemy z radością poinformować

wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia,

iż na stronach Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

można zamówić, tak długo oczekiwany w naszym środowisku

standard.

 

Tutaj można złożyć zamówienie

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page