top of page

Relacja ze spotkanie Zachodniopomorskiej GTS

W dniu 02.02.2024 r. odbyło się kolejne, IX spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej, organizowane wspólnie z Forum Wodociągów Zachodniopomorskich. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych.

 

Spotkanie, które tym razem odbyło się na Oczyszczalni Ścieków Pomorzany w Szczecinie rozpoczął Pan Janusz Dawidziak, Prezes Zarządu Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Prezes Zarządu Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Forum Wodociągowe, Członek Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie.

Następnie swoje doświadczenie związane z kontrolą ścieków przemysłowych przekazali koledzy z Wodociągów Goleniowskich, Dariusz Kozak – Dyrektor Techniczny oraz Ewelina Wamka-Grzegorek – specjalista ds. kontroli ścieków przemysłowych. 

 

W dalszej części spotkania uczestnicy wymienili doświadczenia dotyczące prawnych aspektów wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w szczególności zaś omówiono problemy związane z:

·         definicją ścieków przemysłowych,

·         poborem próbek kontrolnych w kontekście miejsca, sposobu oraz częstotliwości,

·         pozwoleń wodnoprawnych,

·         zapisów w dokumentach formalnych,

·         kalkulacją taryf.

 

Uczestnicy spotkania wyrazili ochotę omawiania i prowadzenia wspólnych działań oraz ujednolicania praktyk stosowanych w naszych przedsiębiorstwach wodociągowych tak, aby nie dochodziło do precedensów oraz różnić w interpretacji przepisów prawnych.


Relacja ze spotkania ZGTS 02 02 2024
.pdf
Download PDF • 643KBComments


Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej
bottom of page