Stanowisko Ministerstwa Klimatu dot. stosowania ustawy O Odpadach

05/26/2020

Zachęcamy do lektury stanowiska Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu na zapytanie Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", a dot. wątpliwości na tle stosowania niektórych zapisów ustawy O odpadach, w szczególności prowadzenia ewidencji odpadów dla komunalnych osadów ściekowych przekazywanych do celów rolniczych, a także klasyfikacji jako odpadów: urobku z usuwania awarii oraz osadów z czyszczenia kanalizacji.

 

TREŚĆ ZAPYTANIA IGWP

STANOWISKO MINISTERSTWA KLIMATU

 

Źródło: https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1607-watpliwosci-na-tle-stosowania-ustawy-o-odpadach

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej