Borne Sulinowo - V spotkanie Zachodniopomorskiej GTS

W dniu 16 listopada 2018 r. w miejscowości Borne Sulinowo odbyło się V spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia.

Głównym tematem spotkania była dyskusja o możliwościach zwiększenia efektywności napowietrzania poprzez płukanie instalacji kwasem. Drugim punktem programu było omówienie problemów związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych związanych zarówno z samą definicją ścieków przemysłowych, jak i wymaganiami związanymi z kontrolami realizowanymi przez przedsiębiorstwa wodno-ściekowe. Ciekawy referat wygłoszony przez Panią Irenę Iwanisik dotyczył konieczności znajomości zlewni kanalizacyjnej w aspekcie optymalizacji pracy oczyszczalni ścieków. Korzystając z pobytu w miejscowości z niezwykłą historią, którego do 1989 r nie było na mapach Polski, oraz z uprzejmości kierownika Budynku Kulturalno-Oświatowego Pana Dariusza Czerniawskiego, z wielkim zainteresowaniem wysłuchaliśmy prezentacji i zwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc w tym pozostałość po najbardziej reprezentacyjnym budynku Bornego Sulinowa tj. Dom Oficera oraz Izbę Muzealną mieszczącą się w Budynku Kulturalno-Oświatowym.

Ostatnim punktem spotkania była prezentacja i wizyta na oczyszczalni ścieków w Bornem Sulinowie z wdrożonym procesem autotermicznej utylizacji osadu oraz, z uwagi na odbiornik jakim jest jezioro Pile, wysokimi wymaganiami dla oczyszczonych ścieków.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej