Relacja z seminarium "Od koncepcji do eksploatacji"

W dniach 22-23 września 2016 r. w Jerzmanowicach k/Krakowa, odbyło się Seminarium Eksploatatorów Oczyszczalni Ścieków pn. „Od koncepcji do eksploatacji”. Konferencję organizowało Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, zaś patronat honorowy nad seminarium objęły: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.w Krakowie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie prowadzenia procesu inwestycyjnego i jego wpływu na późniejszą eksploatację obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków.

Zapraszam do zapoznania się z RELACJĄ z wydarzenia.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej