Relacja ze spotkania Zachodniopomorskiej GTS

W dniu 8 kwietnia 2016 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Pomorzany odbyło się II spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia. Licznie przybyłych eksploatatorów z oczyszczalni naszego województwa powitał Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie Pan Ryszard Wójcik. Gościem specjalnym spotkania był V-ce Prezes Zarządu Stowarzyszenia Andrzej Gołąb, który przedstawił idee oraz cele działalności Stowarzyszenia. Głównym tematem spotkania były zmiany w prawie jakie nastąpiły po 01.01.2016 r. związane z jakością ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika oraz zakazem deponowania na składowiskach osadów pochodzących z komunalnych oczyszczalni ścieków. Uczestnicy podzielili się doświadczeniami z wdrożonych na swoich obiektach sposobów gospodarowania osadami.

Bardzo owocne spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem obiektów Oczyszczalni Ścieków Pomorzany.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej