Relacja z II spotkania Mazowieckiej GTS

W dniu 16 października br. odbyło się II spotkanie Mazowieckiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno–Ściekowej, której gospodarzami byli: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Radzyminie. W spotkaniu uczestniczyło 19 przedstawicieli kadry technicznej, technologicznej oraz kierowniczej i zarządzającej z Warszawy, Mińska Mazowieckiego, Otwocka, Wołomina, Starych Babic, Radzymina oraz Halinowa.

Relacja ze spotkania w załączeniu.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej