Spotkanie GES w Strzegomiu


2014_Strzegom_5.jpg

W dniu 28 marca 2014 r. odbyło się XI spotkanie Dolnośląsko–Opolskiej Grupy Terenowej (IV spotkanie Grupy Eksploatacyjnej) Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno –Ściekowej, której gospodarzem były Wodociągi i Kanalizacja Sp.zo.o. w Strzegomiu.

Celem spotkania było:

• Przypomnienie strategii działania GTS [Grup Terenowych Stowarzyszenia],

• Podzielenie się doświadczeniem z modernizacji Oczyszczalni ścieków w Strzegomiu,

• Omówienie tematu: Zagospodarowanie rolnicze osadów ściekowych w kontekście kontroli NIK-u,

• Zwiedzanie nowo zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu.

Na początku spotkania - w ramach przypomnienia - przedstawiłem zakres działania Grup Terenowych i Eksploatacyjnych Stowarzyszenia. Podkreśliłem, iż najważniejsza w naszych spotkaniach jest wymiana doświadczeń pomiędzy eksploatatorami obiektów gospodarki wodno-ściekowej.

Zaznaczyłem, że jednym z podstawowych czynników, umożliwiających funkcjonowanie GTS/GES, są ludzie - gotowi poświęcić swój czas na organizowanie spotkań; przy tej okazji przedstawiłem liderkę grupy dolnośląsko – opolskiej, Jolantę Moszczyńską, oraz liderów GES: Martę Sudak, Izabellę Jankowską, Lenarda Ładę.

Na końcu opowiedziałem w skrócie o wydarzeniach, jakie miały miejsce w SEOGWŚ od maja 2013 r. do chwili obecnej.

Następnie przedstawicielka gospodarza - Ewa Czarka, podzieliła się z obecnymi wiedzą i doświadczeniami, nabytymi w trakcie modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Strzegomiu, począwszy od pozyskania środków unijnych, postępowań przetargowych, wykonawstwa po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W wyniku gruntownej przebudowy i rozbudowy strzegomskiej oczyszczalni usprawniono ciąg do mechanicznego oczyszczania ścieków wraz z częścią biologiczną, a także wybudowano urządzenia do beztlenowej mezofilowej stabilizacji osadu wraz z systemem ujmowania, uzdatniania i wykorzystania biogazu do produkcji energii elektrycznej . Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa prawie 50 km kanalizacji sanitarnej dla około 5,5 tys. mieszkańców to inwestycje, realizowane dzięki pieniądzom z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Mimo różnych problemów, które spotkały pracowników Wik Strzegom podczas trwania inwestycji , Pani Prezes, Dorota Borkowska, zachęciła wszystkich do podjęcia starań o pozyskiwanie środków i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w swoich oczyszczalniach, aby później można było czerpać zadowolenie z prawidłowo pracującego obiektu.

Zgodnie z harmonogramem, po wystąpieniu przedstawicieli WiK Strzegom, ponownie zabrałem głos, tym razem w temacie:

Zagospodarowanie osadów powstających w oczyszczalniach ścieków komunalnych w latach 2011-2012 oczami NIK.

Podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami odnośnie kontroli NIK która odbyła się w Oczyszczalni Ścieków w Oleśnicy w kwietniu i maju 2013 r. Na kanwie własnych doświadczeń próbowałem przestrzec uczestników przed błędami popełnianymi przez nas podczas rolniczego zagospodarowania osadów. W związku z tym, że wszyscy byli żywo zainteresowani tematem wywiązała się burzliwa dyskusja, która unaoczniła nam, jak nadal trudnym zadaniem jest zagospodarowywanie osadów ściekowych czy to z tytułu nie do końca precyzyjnych rozporządzeń i ustaw, czy to problemów natury technicznej.

Jak zawsze, ostatnim punktem spotkania była wizyta w oczyszczalni ścieków przy ulicy Rybnej w celu zapoznania się z zmodernizowanymi obiektami.

Reasumując, uważam, że założone cele spotkania zostały osiągnięte. Cieszy fakt, iż frekwencja ze spotkania na spotkanie jest coraz wyższa. Rośnie otwartość i chęć uczestnictwa w wymianie doświadczeń eksploatatorskich. Ponadto budujące jest to, że poszerza się grono chętnych do zorganizowania spotkania w naszym GES.

Chciałbym bardzo podziękować gospodarzom spotkania: Pani Prezes Dorocie Borkowskiej oraz jej współpracownikom za możliwość zorganizowania IV spotkania Grupy Eksploatacyjnej Stowarzyszenia, które odbyło się w bardzo merytorycznej i przyjacielskiej atmosferze.

Zapraszam do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach GTS/GES. Zaproszenia będziemy rozsyłać e-mailem; informacja o spotkaniu (data, miejsce) pojawi się ponadto na stronie stowarzyszenia: www.ekspoatator.org

Andrzej Gołąb - V-ce Prezes SEOGWŚ,

Lider Grupy Eksploatacyjnej Stowarzyszenia

2014_Strzegom_4.JPG
2014_Strzegom_2.JPG
2014_Strzegom_3.jpg
2014_Strzegom_1.JPG

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej