Stanowisko SEOGWŚ w sprawie projektu rozporządzenia dot. komunalnych osadów ściekowych

Informujemy, że w dniu wczorajszym (16.12.2020 r.) wystosowaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska stanowisko Stowarzyszenia dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Zapisy proponowanego rozporządzenia są krótkie, lecz zmiany z nich płynące niosą negatywne skutki dla całego sektora wodociągowo-kanalizacyjnego.

Poniżej przedstawiamy treść pisma oraz nasze stanowisko.

Pismo do MKiŚ 16_12_2020
.pdf
Download PDF • 329KB
Pismo do MKiŚ 16_12_2020 - zalacznik
.pdf
Download PDF • 3.84MB

Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować Wam za zaangażowanie i współpracę w opracowaniu dokumentu. Uwagi do treści projektu rozporządzenia spłynęły od kilkunastu oczyszczalni. W badaniu ankietowym dot. stabilizacji osadów wzięło udział ponad 90 oczyszczalni o łącznym RLM ok. 7 mln. Pozwoliło to na analizę stanu obecnego i wyciągnięcie wniosków, które stanowiły szkielet dla stanowiska Stowarzyszenia w przedmiotowej sprawie.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej