Informacja o koronowirusie w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej

W ZAŁĄCZENIU przekazujemy informację o koronawirusie SARS-Cov-2 wywołującym chorobę COVID-19 w kontekście branży wodociągowo-kanalizacyjnej, opracowaną przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie (wg stanu wiedzy na 05.03.2020 r.).

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej