XVIII Forum Wymiany Doświadczeń - Szczyrk 2019

W dniach 15-17 maja br. eksploatatorzy z całej Polski spotkali się w Szczyrku, aby wymienić się swoimi doświadczeniami z zakresu technologii, eksploatacji, organizacji oraz wymagań formalno-prawnych związanych z oczyszczaniem ścieków. Tegoroczna konferencja była rekordowa pod względem ilości uczestników. Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej gościło 180 osób, wśród których byli pracownicy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedstawiciele świata nauki oraz firm – dostawców urządzeń i technologii dla naszej branży. Patronat honorowy nad konferencją objęły: Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz AQUA S.A. z Bielska-Białej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią pełnej RELACJI.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej