IV Konferencja "Woda, Ścieki, Osady"

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Warszawie odbyła się IV edycja konferencji "Woda. Ścieki. Osady" organizowana przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie". Głównym tematem tym razem było zagospodarowanie osadów ściekowych. Organizator zaprosił do współpracy w charakterze Partnera Merytorycznego Konferencji Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. Celem zaproszenia było stworzenie Panelu dyskusyjnego, w którym miały być poruszone następujące tematy: koszty i ich wpływ na taryfę, zanieczyszczenia w osadach i zagrożenia stąd płynące, higienizacja osadów oraz opłacalność stabilizacji beztlenowej z generacją prądu i ciepła. Panelistami ze strony Stowarzyszenia pod wodzą moderatora Macieja Bieniowskiego byli: Andrzej Wójtowicz, Cezary Jędrzejewski, Bartosz Łuszczek, Agata Kusy, Andrzej Gołąb i Mirosława Dominowska. Czas przeznaczony na dyskusje pozwolił tylko na ogólne omówienie tematów z naciskiem na koszty związane z przetwarzaniem i zagospodarowaniem osadów. Do dyskusji włączyli się także uczestnicy konferencji. Pomysł panelu dyskusyjnego stworzony przez Stowarzyszenie został ciepło przyjęty przez Organizatorów co jest dobrym prognostykiem na dalszą współprace z IGWP.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej