Spotkanie Zachodniopomorskiej GTS - relacja

W dniu 28 września 2017 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski, eksploatowanej przez Spółkę Wodną „Międzyodrze” odbyło się IV spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji na temat spodziewanych skutków wdrożenia nowego Prawa Wodnego.  Omówiono wstępne wyniki ankiet rozesłanych do eksploatatorów oczyszczalni ścieków w województwie zachodniopomorskim dotyczących gospodarki osadowej. Scenariusze różnych kierunków wykorzystania osadów ściekowych w istniejącym stanie prawnym oraz spodziewane zmiany legislacyjne zostały w sposób wyczerpujący przedstawione przez gościa spotkania,
p. Macieja Bieniowskiego.  

Bardzo owocne spotkanie zakończyło się prezentacją Oczyszczalni Ścieków Ostrów Grabowski przedstawioną przez gospodarza spotkania p. Piotra Wita – Dyrektora Spółki Wodnej „Międzyodrze” wraz ze wspólnym zwiedzaniem obiektu oraz dyskusją na temat pomiarów on-line ścieków surowych.

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej