III spotkanie Zachodniopomorskiej GTS w Świnoujściu - relacja

W dniu 12 grudnia 2016 r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu odbyło się III spotkanie Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia.

Przybyłych gości na oczyszczalni powitał gospodarz spotkania - kierownik Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu Krzysztof Niebisz, który opowiedział m.in. o swoich doświadczeniach z udziału w spotkaniach niemieckich Związków Sąsiedzkich. Głównym tematem spotkania było omówienie problemów wynikających z eksploatacji oczyszczalni w okresach niskich temperatur oraz dyskusja nt. zmian jakich możemy się spodziewać po wejściu w życie nowej Ustawy Prawo Wodne. W spotkaniu poza operatorami oczyszczalni ścieków komunalnych, licznie wzięli udział eksploatatorzy oczyszczalni przemysłowych.

 

 

 

Bardzo owocne spotkanie zakończyło się wspólnym zwiedzaniem obiektów Oczyszczalni Ścieków w Świnoujściu.

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej