Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie składowania skratek

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 03.02.2016 r. Stowarzyszenie otrzymało odpowiedź z Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska na zapytanie skierowane w dniu 22.12.2015 r.
do Ministerstwa Gospodarki dotyczące ponownej interpretacji przepisów w zakresie kierowania odpadów do składowania na składowisku odpadów, tj.: Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r.
w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015, poz. 1277)
w odniesieniu do odpadów o kodzie 19 08 01 – skratki.

Ministerstwo podtrzymało swoje poprzednie stanowisko w tej sprawie uważając, że kierowanie skratek do składowania wymaga sporządzenia podstawowej karty charakterystyki odpadu, jednak bez preprowadzania testów zgodności.

Zachęcamy do zapoznania się z:

- treścią zapytania Stowarzyszenia,

- odpowiedzią Ministerstwa Środowiska.

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej