Polsko-ukraińska współpraca w zakresie branży wod-kan

10/01/2015

W ramach współpracy Gdańskiej Fundacji Wody i Stowarzyszenia w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie ”Rozwój polsko-ukraińskiej współpracy w zakresie transferu wiedzy doświadczeń i dobrych praktyk w gospodarce wodno-ściekowej”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Polskie osiągnięcia w gospodarce wodno-ściekowej szansą rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej.

 

W dniach 9-15 sierpnia 2015 r. ukraińscy specjaliści mieli okazję spotkać się z przedstawicielami przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych i instytucji państwowych odpowiedzialnych
za gospodarkę wodno-ściekową. Uczestniczyli także w pokazach innowacyjnych technologii i brali udział w prezentacjach rozwiązań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Wizyty zrealizowane były na terenie województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Dzięki uprzejmości PEWIK Gdynia Spółka z o.o. na Grupowej Oczyszczalni Ściekow „Dębogórze” w dniu 10.08.2015 r. mogłem  
kolegom z Ukrainy przedstawić nasze Stowarzyszenie jako przykład "transferu wiedzy i doświadczeń... pomiędzy eksploatatorami obiektów gospodarki wodno-ściekowej". W czasie prelekcji jak i po było wiele pytań, co świadczyło o dużym zainteresowaniu naszą działalnością. Goście z Ukrainy wyrazili dużą chęć nawiązania kontaktów ze Stowarzyszeniem.    
    
Andrzej Gołąb - V-ce Prezes Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

 

 

 

 

 

 

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej