Relacja z XIV Forum Wymiany Doświadczeń

W dniach 13-15 maja 2015 r. odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków „Eksploatatorzy dla Eksploatatorów”. Organizatorem konferencji
od początku jej istnienia jest Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej. W tym roku miejsce spotkania wybrano szczególne – był nim Zespół Pałacowo-Parkowy w Krasiczynie nieopodal Przemyśla. Zainteresowanie tegorocznym Forum było bardzo duże. Lista uczestników w liczbie blisko 150 osób została zamknięta już pod koniec marca.

Patronat honorowy nad konferencją objęły: Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu
oraz tradycyjnie Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie. Patronami medialnymi zostały: Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich oraz Forum Eksploatatora.

Tematami przewodnimi konferencji były zmiany prawne i ich konsekwencje dla oczyszczalni ścieków, a także beztlenowa stabilizacja osadów wraz z gospodarką biogazowo-energetyczną. Główny cel Forum pozostał niezmienny, czyli możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń eksploatacyjno-technologicznych między eksploatatorami oczyszczalni ścieków z całego kraju.

W pierwszym dniu Forum, po krótkim powitaniu uczestników przez Prezes Stowarzyszenia – Agatę Kusy, głos zabrał Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu – Pan Mariusz Tkacz. Podczas projekcji filmu przedstawił bogatą historię wodociągówi kanalizacji miasta Przemyśla oraz zaprezentował działalność swojego przedsiębiorstwa. Następnie o aktywności członków i funkcjonowaniu Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej opowiedział jego Wiceprezes – Andrzej Gołąb.

W temacie konsekwencji dla branży ściekowej wynikających z nowelizacji Ustawy Prawo Wodne wypowiedziała się Pani Anna Mączka-Lesisz, która od kwietnia br. współpracuje ze Stowarzyszeniem jako radca prawny. Ostatnim punktem środowej sesji było wystąpienie Prezesa Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – Pana Tadeusza Rzepeckiego, który zilustrował aktualny stan gospodarki wodno-ściekowej w Polsce, wskazując m.in. problem braku wiarygodnych danych z zakresu gospodarki osadowej oraz przedstawiając realną skalę problemów dla eksploatatorów oczyszczalni (w szczególności w zakresie RLM 10-15 tys.) wynikających ze zmian w Prawie Wodnym. Ponadto w świetle tych zmian przedstawiono argumenty pozwalające na racjonalizację gospodarki ściekowej poprzez konsolidację systemów kanalizacyjnych, co pozwoli m.in. na ograniczenie liczby małych, często kosztownych w utrzymaniu oczyszczalni.

 

Pierwszego dnia konferencji odbyło się również Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podczas którego wybrano władze Stowarzyszenia na lata 2015-2017. Skład Zarządu nie uległ zmianie i przez najbliższe dwa lata Stowarzyszenie reprezentowane będzie przez: Prezesa – Agatę Kusy, Wiceprezesa – Andrzeja Gołębia oraz Członków Zarządu – Michalinę Sobik i Krzysztofa Kowalskiego. W imieniu poprzedniego i obecnego Zarządu pragnę podziękować Koleżankom i Kolegom za zaufanie. Stanowi ono dla nas źródło motywacji do dalszych działań mających na celu rozwój Stowarzyszenia. Jednocześnie jesteśmy świadomi odpowiedzialności i oczekiwań wobec podejmowanych przez nas decyzji.

 

Drugi dzień Forum wypełniły referaty dotyczące przede wszystkim technologii
i eksploatacji oczyszczalni. Małgorzata Tomczykowska przedstawiła interesujący temat kofermentacji odpadów z przemysłu spożywczego na przykładzie oczyszczalni ścieków
dla Ostródy, co pozwala na uzyskanie znacznego wzrostu ilości wytwarzanego biogazu,
a tym samym produkcji energii elektrycznej. Technologię oczyszczania ścieków przemysłowych w zakładach mięsnych w Pszczynie przybliżyła nam Małgorzata Pławecka, zaś Adam Czekański z Sanoka przekazał uczestnikom, w jaki sposób dokonano optymalizacji procesu w ramach modernizacji tamtejszej oczyszczalni.

Swoimi doświadczeniami z rozruchów układów fermentacji osadów podzielił się Maciej Kita, wskazując jednocześnie na godne wykorzystania rozwiązania technologiczne.
Wymagania dla prowadzenia kogeneracji oraz o tematykę jakości biogazu i sposoby jego oczyszczania zaprezentował na podstawie własnych doświadczeń Grzegorz Piechota. Ponadto poruszony został temat właściwego przygotowania dokumentacji inwestycyjnej, co przekłada się bezpośrednio na problemy występujące w fazie eksploatacji obiektów. Autorem tego referatu był Eugeniusz Klaczyński.

W ostatnim dniu konferencji uczestnicy mieli okazję zapoznać się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w Oczyszczalni Ścieków dla Przemyśla. Po terenie oprowadził nas Pan Marian Winczura, który wcześniej w swoim referacie przybliżył nam specyfikę obiektu. Zainteresowanie zwiedzaniem było duże, na co wpływ miała zarówno kompleksowo rozbudowana i zmodernizowana infrastruktura oczyszczalni ścieków jak i słoneczna pogoda.

Chciałbym serdecznie podziękować Panu Prezesowi Mariuszowi Tkaczowi oraz Panu Marianowi Winczurze za ciepłe przyjęcie nas w swoich okolicach, objęcie naszego Forum patronatem honorowym oraz umożliwienie zwiedzenia nowoczesnej oczyszczalni.

Tradycyjnie już dziś pragnę zaprosić Państwa na przyszłoroczną konferencję i oczywiście zachęcam do podzielenia się swoimi doświadczeniami z zakresu szeroko pojętej eksploatacji obiektów. Propozycje tematów referatów prosimy kierować telefonicznie lub pocztą elektroniczną do Zarządu lub Biura Stowarzyszenia.

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia

Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

Krzysztof Kowalski – Członek Zarządu

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej