Nowy Wydawca Forum Eksploatatora w 2022 r.

Informujemy, że Stowarzyszenie Eksploratorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej podjęło współpracę z Fundacją Conviventia im. Juliusz Słowackiego z siedzibą w Warszawie w zakresie kontynuacji wydawania naszego czasopisma branżowego "Forum Eksploatatora".

Pierwsze wydanie roku 2022 zostanie wydrukowane do końca marca 2022 r.


Poniżej załączamy formularz zamówieniowy czasopisma.

Forum-prenumerata_2022
.pdf
Download PDF • 1.21MB


Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej