Komunalne osady ściekowe - konsultacje projektu rozporządzenia

Koleżanki, Koledzy, pragniemy poinformować, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska przesłało do konsultacji do Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych.


Poniżej udostępniamy Wam:

Pismo Ministerstwa Klimatu i Środowiska
.
Download • 202KB
Projekt rozporządzenia zmieniającego
.doc
Download DOC • 47KB
Uzasadnienie projektu
.docx
Download DOCX • 29KB
Ocena skutków regulacji
.docx
Download DOCX • 47KB

Prosimy o zapoznanie się z projektem i dokumentami związanymi. Wszelkie uwagi i propozycje zmian prosimy kierować na adres zarzad_2@eksploatator.org do dnia 11.12.2020 r. Wasze zaangażowanie pozwoli na kompleksową analizę wpływu planowanych zmian na działalność zakładów oczyszczania ścieków i przedstawienie głosu branży do Ministerstwa.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej