Forum Eksploatatora w 2022 r.


Informujemy, że z dniem 31.12.2021 r. zakończy się współpraca Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej z Wydawnictwem Seidel-Przywecki w zakresie wydawania naszego czasopisma Forum Eksploatatora.

Dziękujemy Redaktor Naczelnej Pani Magdalenie Seidel-Przyweckiej, Radzie Programowej, Pracownikom Redakcji, Autorom i Wszystkim Osobom wspierającym wydawanie naszego czasopisma za dotychczasową współpracę na łamach Forum Eksploatatora.


Pragniemy poinformować, że nasze Forum Eksploatatora po 17 latach wraca do Stowarzyszenia i będzie nadal wydawane. Kolejny numer Forum Eksploatatora 1/2022 (118) zostanie wydrukowany do 31 marca 2022 r.


Zamówienia na rok 2022 na zlecenia publikacji promocyjnych z zakresu działalności wodociągowo-kanalizacyjnej i ochrony środowiska przyjmujemy od 20 grudnia 2021 r., zaś zlecenia na prenumeratę na rok 2022 będziemy przyjmować od 1 lutego 2022 r. Na stronie internetowej www.eksploatator.org będą opublikowane druki zamówień, które również zostaną rozesłane drogą e-mail do członków Stowarzyszenia.


Zapewniamy, że nasze czasopismo będzie miało nową odsłonę i będzie rozwijane, jednocześnie nie tracąc dotychczasowego ducha i fundamentalnych zasad jakie przyświecają naszemu Stowarzyszeniu od lat. Jesteśmy organizacją non-profit, a podstawą naszej działalności jest praca społeczna naszych członków i sympatyków. Wszystkie wpływy przeznaczone są na realizowanie celów określonych w statucie oraz rozwój (więcej na naszej stronie www w zakładce O NAS). Naszym celem jest wymiana doświadczeń w zakresie szeroko pojętej gospodarki wodno-ściekowej i wspieranie w zdobywaniu wiedzy oraz doświadczeń wszystkich osób zainteresowanych tą materią zawodowo i nie tylko. Zbieramy wokół nas cudownych ludzi, pasjonatów i społeczników, dlatego nadal liczymy na Wasze wsparcie w kontynuacji dzielności w zakresie wydawania Forum Eksploatatora.


Zlecenia promocyjne proszę wysyłać na adres: biuro_seogws@eksploatator.org

Zapraszamy do współpracy.


W imieniu Zarządu SEOGWŚ

Małgorzata Komuda-Ołowska

Wiceprezes Zarządu

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej