Ankieta dot. stabilizacji osadów ściekowych

Koleżanki i Koledzy,

w ślad za informacją dot. konsultacji publicznych projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych zwracamy się dodatkowo z prośbą o wypełnienie zamieszczonej poniżej ankiety (powinno to zająć 10-15 min.), której wyniki pozwolą kompleksowo spojrzeć na problem stabilizacji komunalnych osadów ściekowych w naszym kraju w odniesieniu do proponowanych restrykcji, zebrać wartościowy materiał, który posłuży wypracowaniu stanowiska Stowarzyszenia w tym zakresie.

ankieta stabilizacja osadów SEOGWS
.xlsx
Download XLSX • 14KB

Zgodnie z informacją zawartą w pliku, prosimy o przesłanie wypełnionych ankiet w terminie do dnia 09.12.2020 r. do godz. 15.00 na poniższe wszystkie 3 adresy mailowe:

zarzad_2@eksploatator.org

dominika.poproch@mpwik.krakow.pl

katarzyna.biernat@mpwik.krakow.pl

Niezależnie od ankiety oczekujemy na wszelkie uwagi i propozycje zmian dot. projektu rozporządzenia, które prosimy kierować bezpośrednio na adres zarzad_2@eksploatator.org do dnia 11.12.2020 r.

Za wszystkie głosy w sprawie, a w szczególności wypełnione ankiety serdecznie dziękujemy.


Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej