XIX Forum Wymiany Doświadczeń - przełożenie terminu

Koleżanki i Koledzy,

w związku z trwającym na terenie RP stanem epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2, mając na uwadze związane z tą sytuacją aktualne obostrzenia i ryzyka, a przede wszystkim w trosce o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, Zarząd SEOGWŚ podjął decyzję o przesunięciu XIX Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków "Eksploatatorzy dla Eksploatatorów". Tym samym planowana data 10-12.05.2021 r. jest nieaktualna.

O nowym terminie konferencji poinformujemy w najbliższym czasie. Miejsce pozostaje bez zmian: Toruń, Hotel Copernicus.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej