Nowy termin XIX Forum Wymiany Doświadczeń

04/20/2020

Koleżanki i Koledzy,

w związku ze stanem epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 jesteśmy zmuszeni przełożyć XIX Ogólnopolskie Forum Wymiany Doświadczeń w Dziedzinie Oczyszczania Ścieków "Eksploatatorzy dla Eksploatatorów".

Nowy termin konferencji to 19-21.10.2020 r. Miejsce pozostaje bez zmian (Toruń, Hotel Copernicus).

Please reload

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej