Sprawozdanie z działalności Zachodniopomorskiej GTS

Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Zachodniopomorskiej Grupy Terenowej Stowarzyszenia w roku 2019.

SPRAWOZDANIE

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej