Wyjazd techniczny do Hiszpanii - wspomnień czar

W listopadzie 2017 r. Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej po raz kolejny zorganizowało wyjazd techniczny przeznaczony dla swoich członków. Znamy doskonale polskie uwarunkowania gospodarki wodno-ściekowej, jednak warto poszerzać horyzonty i stawiać sobie pytania: Jak radzą sobie za granicą z tematem oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych? Jakie uwarunkowania prawne występują w innych krajach? Z jakimi problemami borykają się koledzy po fachu? Jakie innowacyjne technologie są wdrażane i jakie cele im przyświecają? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań uczestnicy wyjazdu technicznego poszukiwali tym razem w Hiszpanii, a będąc bardziej precyzyjnym mając na uwadze obecną sytuację geopolityczną - w Katalonii. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z obiektami w Barcelonie (oczyszczalnia Besos - 2,8 mln RLM) oraz w miejscowości Manresa (90 tys. RLM). Ponadto zwiedziliśmy muzeum historii wodociągów barcelońskich zlokalizowane w miejscu, gdzie 150 lat temu zaczęto pobierać wodę dla miasta.

Pełna relacja z tego wydarzenia znajduje się do pobrania TUTAJ.

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej
Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki
Wodno-Ściekowej